Foto's

Privacy Statement

Inleiding

Mind Your Change verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Mind Your Change verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Mind Your Change behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze website verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Mind Your Change verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Mind Your Change heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Mind Your Change kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Mind Your Change, Groen van Prinstererlaan 372, 2555 LZ Den Haag, per e-mail: info@mindyourchange.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Mind Your Change behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Mind Your Change adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.